Parkkarilan Sos.dem. Työväenyhdistys ry

Puheenjohtaja
Tiina Pulkkinen

Varapuheenjohtaja
Airi Puonti

Muut johtokunnan jäsenet
Pirjo Stockmakari
Leena Saarinen
Marjatta Louko
Miia Kiuru

Johtokunnan varajäsenet
Marjatta Junna
Marketta Puonti

Toiminnantarkastaja
Sauli Pitkänen
varalle Keijo Laine

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit
Tiina Pulkkinen
varalle Airi Puonti

Kunnallisjärjestön edustajisto
Airi Puonti
varalle Pirjo Stockmakari

TSL:n Lappeenrannan seudun opintojärjestö
Leena Saarinen
varalle Pirjo Stockmakari